Choreograaf in onderwijs

'Choreograaf in onderwijs zijn' gaat voor mij over het vormgeven van onderwijs- en schoolontwikkeling als processen van creatie, leren en leren kennen, die gebaseerd zijn op ervaren, beleven en ontdekken. 

Kwalitatieve onderwijs- en schoolontwikkeling vertrekt telkens weer vanuit een collectieve ambitie, focus en betrokkenheid op de richting, en een gezamenlijk begrip van de gestelde doelen. 

Deze ontwikkeling vervolgens als choreografisch creatieproces vormgeven vraagt choreografische houdingsaspecten als: jezelf inbrengen, inspireren, uitdaging bieden, afstemmen, gehoor geven, bewegen, ruimte geven, kaders bieden,  observeren, perspectiefwisseling, betekenis geven, loslaten, vastpakken, richting geven, vragen durven stellen, niet weten, exploreren, verrassing toelaten, grilligheid omarmen, balanceren, ontdekkingen koesteren en vertrouwen geven. 

In ontmoeting met de ander, en het andere, spelen met de mogelijkheden en beperkingen die er op dat moment zijn, vereist een onderzoekende, ontmoetende en ontwikkelende opstelling van alle betrokkenen. Zo ontstaat wezenlijke nieuwe kennis op meerdere lagen.