DansDOET dans en coaching

Beweegt, geeft ruimte en verbindt 

DansDOET dans en coaching

Het leven kun je dansen en dat wil ik delen. Mijn opleiding tot docent dans heb ik gevolgd aan de dansacademie in Tilburg en daarmee heb ik de basis gelegd voor een leven lang leren en werken vanuit dans en beweging. In mijn werk als docent, maker en coach is dans zowel het middel, het gereedschap, als ook steeds het doel. 

In dans en beweging ont-moet je jezelf en de ander in 'tussentaal' en zo ontstaat er ruimte voor dialoog, voor nieuwe gedachten en eigen creativiteit. 

Marion

Coaching door middel van dans

Danscoaching biedt jou dat je choreograaf kunt zijn van je eigen leven.

In elk mens schuilt een danser en de kunst is om je leven te blijven dansen. Danscoaching helpt je daarbij omdat het je leert omgaan met jezelf, de ander en de wereld. Je ontwikkelt een steeds persoonlijkere levenshouding.

Danscoaching heeft haar uitgangspunt in het lichaam, in het lichaam in beweging en in de wijsheid van het lichaam in beweging. Tijdens een sessie danscoaching kom je door te reflecteren op je eigen dans dichter bij jezelf. De manier waarop je jezelf uitdrukt in dans zegt namelijk iets over jou en als je weet waar je staat kun je je wensen en mogelijkheden daarop afstemmen.

Wat beweegt jou? Waar wil je voor gaan en wat heb je daar voor nodig? Dat zijn vragen waarmee je tijdens een sessie danscoaching aan de slag gaat. In een kleine groep of individueel onderzoek je deze vragen en door nieuwsgierig te zijn naar wat jouw dansende lijf je te vertellen heeft ontdek je je eigen antwoorden.

Als danser en coach nodig ik je uit om in beweging te komen en te genieten van de ruimte, de beweging, de verbinding en alle sensaties die de dans oproept. Je leert hierdoor vertrouwen op je persoonlijke GPS met bijbehorende bewegingscoördinaten. Danscoaching biedt je een plaats om naar hartenlust te kunnen dansen, spelen, ervaren en om te kunnen groeien; in een ruimte waarin je je veilig weet en op weg kunt gaan, om je eigen ontdekkingen te doen. Omdat elk mens het recht heeft op een eigen relatie tot zichzelf en de wereld om hem heen...