Choreograaf in onderwijs

Schoolleider in opleiding

Ik herinner me nog goed dat ik, aan de hand van mijn moeder, voor de eerste keer het schoolplein opliep; ik mocht naar de kleuterschool...

Als vierjarig meisje ben ik destijds letterlijk de onderwijswereld binnengelopen; of misschien wel binnengedanst. Dat zou ook zo maar kunnen. In elk geval heb ik die wereld nooit meer verlaten. 

In mijn leven, mijn opleidingen en in mijn werk vormen onderwijs, opvoeding en de kunsten de rode draad. In oktober 2019 heb ik gekozen voor een opleiding tot schoolleider, omdat ik als choreograaf in onderwijs graag mijn persoonlijke bijdrage wil leveren aan onderwijsontwikkeling in deze tijd.

Choreografisch schoolleiderschap 

Als choreografisch schoolleider ben ik in essentie een maker en werk ik met het collectief. Gedurende elk maakproces neem ik een betrokken en persoonlijk perspectief in en stem ik voortdurend af op zowel het onderwerp, de vraag of het thema, als op de beweging en de beleving van het individu of subgroepen, als op de beweging en de beleving van de groep als geheel. 

Als maker in onderwijs geef ik ruimte maar ook kaders en grenzen waardoor het onderzoekend teamleren de diepte in gaat, er nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden en nieuwe eigen taal gevonden kan worden.

Het team waarmee ik werk, is tijdens het maakproces voortdurend in beweging. Mensen bewegen in hun innerlijke ruimte, binnen hun eigen fysieke ruimte en in de gegeven ruimte om zich heen. Daardoor verandert de eigen ruimte (zowel fysiek als mentaal) en ook de ruimte waarbinnen zij zich bewegen voortdurend. Zo groeien en ontwikkelen zij persoonlijk en ook als groep. Mensen brengen zichzelf in, hebben invloed en nemen verantwoordelijkheid. 

Als choreografisch schoolleider houd ik koers door: 

  • Aandacht te geven aan wat zichtbaar en voelbaar wordt 
  • Tijd voor rust en reflectie op ervaringen te waarborgen 
  • Als nodig nieuwe uitdaging en inspiratie te bieden 

Zo werken zorgt ervoor dat voelen, denken en willen voortdurend met elkaar verbonden worden en maakt groei en ontwikkeling binnen het thema waarmee gewerkt wordt mogelijk. 

Zo werken gaat over persoonlijke meesterschap en over persoonlijk leiderschap.