DansDOET dans en coaching

Beweegt, geeft ruimte en verbindt 

 

 

Scharrelkind

DansDOET, dans en coaching, Nijmegen, 10 april 2018


Gedragen door dans

Verdwaal jij in tussentaal

Fantasie neemt je mee

Op pad 

Op avontuur

Spelend ontdek jij de wereld om je heen

En laat je je eigen verhaal ontstaan


De waarde van dans als middel voor coaching

DansDOET, dans en coaching, Nijmegen, 30 januari 2018

 

Dans beweegt je, dans geeft je ruimte en dans verbindt. 

Als dansprofessional werk ik graag met dans als middel voor groei en ontwikkeling en dat geef ik vorm binnen de danscoaching die ik vanuit DansDOET aanbied: voor alle leeftijden, in groepen en individueel. 

Hoe beschrijf ik nu de kern van de, toch vooral innerlijke, ongrijpbare, beweeglijke, ervaringen die dans te bieden heeft? Dat is immers belangrijk als ik hier iets wil vertellen over de waarde van dans als middel bij coaching. Wat wordt verkend in dans waardoor er persoonlijke groei en ontwikkeling kan plaatsvinden? En wat zijn de opbrengsten van danscoaching? Ik ga proberen hier het licht op te laten schijnen. 

Een deelnemer uit mijn danscoachingspraktijk, schreef een reflectie op haar danservaringen en maakte daarin een uitstapje naar wat zij haar ‘scharreljeugd’ noemde. De fysieke dansbeweging en -beleving in de danscoachingsbijeenkomsten hadden haar in contact gebracht met haar speelsheid en zo kwam het verhaal over de ‘scharrelervaringen’ uit haar kindertijd weer naar boven. 

Wat een mooi verhaal schreef ze op. En wat een ontdekking deed ze: door te dansen was het spelende kind in haar aangeraakt. Wijsheid die lag opgeslagen in haar lichaam werd aangeraakt door en kwam vrij in haar dans. Zo werd ze zich bewust van de rijkdom van alle speelervaringen van vroeger. 

In danscoaching nodig ik je aan de hand van bewegingsopdrachten uit om te dansen op je eigen manier. Er worden geen pasjes ingestudeerd. De dans ontstaat in het moment zelf. Beweging en beleving zijn zowel een doel op zichzelf, als drager van jouw proces; eigenlijk net zoals bij spelen. Ik bied je een ervaringsplaats waar je, met alle mogelijkheden en beperkingen die daar tijdelijk of structureel onderdeel van zijn, een tocht kunt maken in en met jouw eigen beweging, alleen en samen met anderen. 

Als ik het zo opschrijf klinkt het eigenlijk heel eenvoudig en toch gaat dit vaak niet zomaar vanzelf. Het is best kwetsbaar om, in een groep of alleen, een opdracht te dansen en dan ook nog in een vorm die gebaseerd is op ervaren, beleven en ontdekken.

Vanuit nieuwsgierige beweging jezelf (of stukjes van jezelf) telkens weer opnieuw leren kennen? In dans de ontmoeting met jezelf en met anderen verkennen? Spelen met de mogelijkheden en beperkingen die er op dat moment zijn? Dat vraagt van je om het vuur van het spelende kind in jezelf weer aan te wakkeren: jouw creatieve vuur. En dat vuur heeft geen hout nodig om te kunnen branden maar wakkert aan door dansbeweging, puur gewaarworden, dansbeleven, observeren, registreren, vastpakken, focus verleggen, verrassing, grilligheid en ontdekking. Zo vormt zich steeds opnieuw je eigen dans en creëer je wezenlijk eigen kennis op meerdere, nauwelijks grijpbare en benoembare lagen. Zo verken je je wezen als geheel, voortdurend in beweging; dansend als vergankelijke stemmingen in de natuur.

Dat alles vereist, zowel van de deelnemer als van mij als danscoach, een onderzoekende, ontmoetende en ontwikkelende opstelling. Door onszelf kwetsbaar te tonen en door te durven vertragen ontstaat de mogelijkheid om door middel van dans het eigen bewegingsrepertoire te verkennen en leren kennen. Vervolgens kunnen we het duiden, uitbreiden en verdiepen, waardoor nieuwe mogelijkheden voelbaar, zichtbaar en bruikbaar worden. 

Als danscoach nodig ik je uit om in beweging te komen en te genieten van de ruimte, de beweging, de verbinding en alle sensaties die de dans oproept. Je leert hierdoor vertrouwen op je persoonlijke GPS met bijbehorende bewegingscoördinaten. Danscoaching biedt je een plaats om naar hartenlust te kunnen dansen, spelen, ervaren en om te kunnen groeien; in een ruimte waarin je je veilig weet en op weg kunt gaan, om je eigen ontdekkingen te doen. Omdat elk mens het recht heeft op een eigen relatie tot zichzelf en de wereld om hem heen... 

 

Werken vanuit vijf elementen: aarde, water, lucht, vuur en ruimte

DansDOET, ontwikkelingsgericht werken, Nijmegen, 25 augustus 2017

 

De hele wereld, om ons heen en in ons, wordt gevormd door de vijf elementen aarde, water, lucht, vuur en ruimte. Samen vormen ze de natuur. In dans en beweging kun je deze elementen aandacht geven waardoor je dichter bij je natuurlijke zelf kunt blijven.

In het werken met verschillende leeftijdsgroepen laat ik telkens een van de elementen leidend zijn in mijn denken over en voorbereiden van lessen(series) en workshops (zonder de andere elementen uit het oog te verliezen; ze vormen immers een natuurlijk geheel).

Als ik met ouders en kinderen werk staat het element aarde, het doen, centraal: werken vanuit het puur fysieke, de zintuigen en aan een veilige basis en gronding. Kinderen en hun ouders voelen en leren vertrouwen op hun eigen kracht.

In het werken met kinderen tot ongeveer negen jaar staat het element water, het voelen, centraal: het laten stromen van gevoelens in dansbeweging zorgt ervoor dat emoties zich minder snel vastzetten. Kinderen ervaren wat ze prettig en minder prettig vinden.

Bij oudere kinderen tot ongeveer twaalf jaar krijgt het element lucht, het denken, meer aandacht: luchtig en helder met lichtheid dansen. Op deze leeftijd nemen kinderen hun omgeving met scherpzinnigheid waar en kunnen zichzelf al los zien van de wereld om hen heen. ze kunnen 'wat' iets is al goed benoemen. In dans oefenen en spelen ze met verschillen. 

In het werken met jongeren staat het element vuur, het willen, centraal. Waar komt iets vandaan en waar beweegt het naar toe? Jonge mensen streven naar intensiteit en waarde. In dans kunnen ze hun ideeën op een persoonlijke manier uitdrukken en kracht bijzetten

In het werken met volwassenen komen alle elementen samen in het overkoepelende element ruimte. Ruimte is door alles heen aanwezig; tussen mensen onderling en ook tussen ons fysieke en spirituele bewustzijn. In ruimte is alles verbonden: in doen, voelen, denken en willen.

 

De fysieke dialoog tussen ouder en kind 

DansDOET Contakids, Nijmegen, 25 maart 2017

 

Drie maanden geleden ben ik binnen DansDOET gestart met Contakids. Kort gezegd is Contakids een vorm van contactimprovisatie voor ouder en kind. Grondlegger van de Contakids-methode is Itay Yatuv. Tijdens de eerste week van 2017 heb ik bij hem de opleiding tot Contakids teacher gevolgd. Wat een geweldige week was dat! Vol inspiratie, ontdekkingen en wijsheid. 

De afgelopen tijd heb ik met ouders en kinderen gedanst, gespeeld en ontdekt en zo vond ik mijn eigen weg in het werken met de fysieke dialoog tussen ouder en kind. Ik zie hoe ouders meer en meer gaan vertrouwen op de kracht en inventiviteit van hun kind en hoe ze op een ontspannen manier in contact zijn met hun kind. Er hoeft tijdens een Contakids klas niets te worden bereikt of bewezen en dat is voor ouders vaak een verademing. Het kind onderzoekt en de ouder ondersteunt. De ontmoetingen in dans en beweging zijn speels, gelijkwaardig, uitdagend en uitnodigend. Zo te kunnen werken is echt alleen maar genieten! Soms geef ik ouders tijdens de Contakids klassen bewegingsopdrachten waarbij ze zich volledig op zichzelf mogen richten. De uitdaging op die momenten is om de zorg en aandacht voor hun kind eventjes los te laten en in het samenzijn met hun kind ook aandacht voor zichzelf te hebben. Vaak brengen deze momenten nieuwe onafhankelijkheidservaringen voor de kinderen. Het is mooi om te zien hoe kinderen op die momenten voor zichzelf vaak een nieuw bewegingsidee inbrengen en dat gaan uitproberen.  Voortdurend laat ik ouders hun kinderen in dans en spel uitnodigen om zelf actief te zijn. Zo ontdekken ouders gaandeweg wat hun kind nodig heeft of wil doen. De ouders creëren, vanuit een veilige basis, telkens weer ruimte voor het kind om te experimenteren en te ondernemen; en de kinderen voelen hun eigen kracht en ontdekken hun fysieke mogelijkheden.

Bij de kinderen zie ik hoe een proces in gang is gezet van groei en ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn, van creativiteit en bewegingsvrijheid. Voor mij reden genoeg om Contakids de volle aandacht te blijven geven en dit onderdeel van DansDOET tot volle bloei te laten komen! Binnenkort dansen we weer samen.